Windykacja należności

W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego Kancelaria:

  • sporządza pisma dla wierzyciela, w tym: wezwanie do zapłaty, pozew o zapłatę, wniosek o wszczęcie egzekucji, reprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności, 
  • udziela porad prawnych, 
  • sporządza pisma dla dłużnika, w tym: odpowiedź na pozew, wniosek o przywrócenie terminu, sprzeciw, zarzuty, pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, 
  • reprezentuje klienta podczas negocjacji, 
  • podejmuje czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika, 
  • monituje postępowanie egzekucyjne poprzez stałą współpracę z komornikami.