Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria zapewnia fachową pomoc w delikatnej materii spraw rodzinnych na każdym etapie postępowania sądowego, sporządza projekty pism procesowych oraz pomaga w negocjacjach na etapie pozasądowym. Kancelaria zajmuje się w szczególności kwestiami:

  • rozwodu i separacji,
  • alimentów na dziecko lub małżonka,
  • wykonywania władzy rodzicielskiej i ustalania kontaktów z dzieckiem,
  • podziału majątku wspólnego,
  • ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa, macierzyństwa,
  • przysposobienia,
  • ustalenia miejsca pobytu dziecka,
  • dochodzenia od małżonka środków na zaspokajanie potrzeb rodziny.