Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • spraw o przywrócenie do pracy,
  • spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • spraw o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
  • opiniowania i redagowania umów o pracę, wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy, w tym regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
  • reprezentacji przed organami rentowymi i sądami w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi.