Prawo karne

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w kwestiach takich jak:

  • obrona na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia,
  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych w postępowaniu sądowym, 
  • sporządzanie zawiadomień o przestępstwie, prywatnych aktów oskarżenia,
  • opracowywanie pism procesowych, środków odwoławczych, w tym apelacji, zażaleń, kasacji,
  • reprezentowanie w postępowaniu karnym wykonawczym, m.in. w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary.