Prawo cywilne

Obsługa prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie spraw cywilnych obejmuje sporządzanie pism procesowych takich jak pozwy, wnioski czy środki odwoławcze oraz reprezentację klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych toczących się zarówno w trybie procesowym, jak i nieprocesowym, w szczególności w sprawach o:

 • zapłatę,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego,
 • ochronę prawa własności i ochronę posiadania,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności.

Ponadto, stosownie do potrzeb, Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie analizy i redagowania umów zobowiązaniowych, porozumień, ugód, regulaminów.